Sitespecific


Mobile Homes´ initial works were site-specific, and we named them ”mappings”.

The first Mapping was created out of an simple invitation to fill a gallery space with whatever we were doing at that time. This way of working with a concrete physical space provided us with a spontaneous creative process essential for the kind of performances we wanted to create.

Later the site-specific has become a laboratory and a tool for Mobile Homes and a place to experiment with material and ideas for future productions. The encounter with a landscape, a community, its local history and social praxis, creates a dynamic and responsive environment for artistic exploration.

The Mapping-series gave us the ability to be mobile, it had a lightness of format and it developed around the idea of network-building and communication. In the work with events like SONAR and Stedssans we developped these principles further. At the present moment we continue to explore the concept of site-specific within the process of (My)Life in the Systems 2008 – 11.

Stedsans

Sonar

Mappings

(My) Life in the Systems

 


arrow

 Mobile Homes første produksjoner var stedsspesifikke og vi kalte processen for mapping.

    Den første Mapping i Oslo Kunsthall ble til ut fra en enkel, åpen invitasjon hvor vi ble bedt
    om å fylle gallerirommet med det vi var i gang med. Tilnærmingen til stoffet fikk en enkelhet
    og en umiddelbarhet som ga mye tilbake til den kunstneriske prosess.

    Strategisk kan man si at Mapping serien er et prosjekt hvor vi uten problemer kan være
    mobile fordi formatet er lett og ideen tar utgangspunkt i nettverksbygging og kommunikasjon.
    Mobile Homes viderførte disse prinsipper i sonar-repertoaret og senere i lignende events blant annet
    som samarbeidspartnere i Stedsans 2005-7 hos Grenland Friteater i Porsgrunn.

    De stedsspesifikke visningene ligger i grenselandet mellom performance og billedkunst;
    det er ofte iscenesatte installasjoner hvor liveaspektet og lydarbeidet er fremtredende.
    Det stedsspesifikke er blitt et forskningsted og et supplement til Mobile Homes arbeide
    med det sceniske, og vises ofte i en prøveromsatmosfære hvor publikum får innblikk i en prosess
    i bevegelse, slik at den kan utfolde seg frigjort fra en tradisjonell scenisk fremstillingsform.