Alfabet at the National Library

librery


Alfabet was premiered at the National Library of Oslo in mars 2008.
It’s a staged installation that consists of several sound- and videoinstallations that was active during the opening hours of the library.

In addition to the sound and videoinstallations there was 2 live events
where the public experienced the library late at night. With a specially designed lightsetting the public moved through several rooms staged with music readings and performance events.

The turning point in our work with Alfabet is a choirpiece for 6 male voices. The music was performed live at the event and it was present in the soundscape in the videoinstallations that were accesable to the public during the library opening hours.

 

lireary


Credits:
Direction: Zoe Christiansen, Composer: Bjørn Andor Drage, Sounddesign: Sven Erga.
Video: Tone Myskja, Zoe Christiansen, Torkil Evan Nielsen
Martin Goldberg, performer, Signe Holtzmark, performer, Henrik Stolz Vernegg, performer, Cecilie Jørnstad, performer
Hilde Grythe, performer, Marika Enstad, performer, Thorbjørn Davidsen, performer

Torben Grue, singer, Per Andreas Tønder, singer, Fredrik Otterstad, singe, Thor-Inge Falch, singer, Rolf Magne Asser, singer
Niels Christian Fossdal, singer, Tania Orning, cellist, Jon Balke, piano, Sidsel Endressen, singer
Hilde Malme, filmfotographer, Jean Vincent Kerebel, lightdesigner
, Katharina Barbosa Blad, photographer

 

 

Photogallery by Katharina Barbosa Blad

Listen to an excerpt from Alfabet


Alfabet er en iscenesettelse av den danske dikter Inger Christensens diktsyklus av samme navn fra 1981. Forestillingen er strukturert som en vandring gjennom flere separate rom, ideelt sett ett for hver bogstav fra A til N.

Alfabet er et multimedialt verk som sammenstiller performance og klassisk samtidsteater i dialog og samspill med elementer som video, lyd og scenografi. Vi kaller det en scenisk installasjon. Forestillingen skapes som en intervensjon utviklet i forhold til f.eks museumsbygninger eller andre bygg i det offentlige rom.

I syklusen benytter Christensen seg av alfabetet og den såkalte Fibonacci-rekken som ramme for diktverket. Fibonacci-rekken er imidlertid ikke alene en matematisk regneform, men også uttrykk for et vekstprinsipp i naturen. Således taler diktverket gjennom systemene om menneskets utsatte eksistens i en verden, som mennesket er i ferd med å ødelegge.

Alfabet hadde premiere på Nasjonal Biblioteket i Oslo i februar 2008. På bilioteket bestod verket av flere faste video- og lydinstallasjoner som var aktive i bibliotekets åpningstider. I tillegg til de faste installasjoner fik publikum mulighet for å oppleve biblioteket om kvelden; lys- og lydsatt og med en rekke tekstlige og musikalske iscenesettelser.

Alfabet har en interaktiv dimensjon; dels gjennom selve tilblivelsesprosessen hvor de ulike installasjoner har påvirket og inspirert hverandre; men også i kraft av visningssituasjonen hvor publikum kan bevege seg inn i videoverkene og oppleve at både bilder, lyder og ikke minst diktenes innhold vil involvere og omslutte mottakeren i et dynamisk og intimt samspill.

Alfabet på Nasjonalbiblioteket var et resultatet av et samarbeide mellom en gruppe kunstnere med forskjellig bakgrunn og er skapt i grenselandet mellom system, intuisjon, eksperiment, og tilfeldighet.


people running

 

arrow