Atlas

Atlas er en dobbelt forestilling, hvor hver del, fra hvert sitt ståsted forholder seg til mobilitet og menneskelig tilhørighet. Hva er det som kjennetegner det menneskelige prosjekt i dag? Hvor skal det finnes plass til alle de som er tvunget til å forflytte seg? Er mobilitet en tilstand som gjør oss mobile i vår måte å tenke nye tanker på? Er bevegelighet det samme som frihet? Finnes det frihet uten ansvar?

1 del er forestillingen Formular basert på tekster av den norske poeten Markus Midré, som anslår en sterkt personlig synsvinkel i sine tekster. På scenen skaper to kvinnelige skuespillere en enkel, direkte og fortettet atmosfære. I sentrum for deres dialog står den utsatte menneskelige eksistens og våre skjøre relasjoner. Den enkle scenografi kan ses som et topografisk kart, hvor rester av et landskap i miniatyr antyder et geografisk og globalt perspektiv. Iscenesettelsen er skapt i et intimt samspil med lyd, video og installasjon.

2 del består av Cursorens Monolog som er en tekst skrevet av den danske dramatikeren Gritt Uldall Jessen spesielt for Mobile Homes. I Atlas blir teksten iscenesatt som videoanimasjon og krydret med tekstfragmenter fra ulike populærkulturelle referanser. Skuespillere, musikere og diverse elektronik lydsetter tekst og bilde i beste hørespillstill.

Atlas was premired at Black Box Theatre desember 2004

Credits:
Tekster: Markus Midre og Gritt Uldall Jessen Skuespillere: Saila Hyttinen, Hanne Dieserud og Marika Enstad, Musikk og lyddesign: Per Platou , Lyd: Sven Erga, Videoanimasjon: Amanda Steggel, Film: Thorkil Evan Nielsen, Lysdesign: Boya Bøckman Scenografi: Dordi Strøm, Kostymer: Signe Vasshus, Ide og regi: Zoe Christiansen.


Atlas was prodused with wih the support of The Cultural department of Norway.


arrow