Tigergarden

Tigerhagen er et rollespill basert på prinsippet om valg og konsekvens satt i system ved computerprogrammering.

Hagen er strukturen og Tigeren er spillet.
Forestillingens fremdrift er non-lineær og den kan presenteres i mange ulike varianter. Det finnes 12 scener med ferdig forberedt forestillingsmateriale. Disse opptrer i ulike kombinasjoner som velges tilfeldig hver aften.
Spillets regler er både logiske og irrasjonelle, retferdige og urettferdige.
Strukturen er labyrintisk: der er mange veier til målet, spillet vil derfor fremstå som nyt hver gang det er spilt, som et hypertekstuelt drømmespill hvor de ulike geografiske, mentale , språklige og karaktermessige skrift utgør selve scenens premis.

Den forføriske, hyperseksuelle og sado-machosistiske verden var virkelighet for Acker og mange av hennes samtidige. Det som skilte Acker fra sitt miljø og sin tid var at hun skrev om dette. Her la hun for dagen en intens, kraftfull og nærmest besatt intelligens som kjente grensene for såvel det virkelige som det ikke virkelige. det meningsfulle og det meningsløse. Ackers arbeid stiller oss overfor en fantasmagorisk drømmeverden som overlapper og noen ganger tvinger sammen ulike virkeligheter.

Det var klart fra begynnelsen av at bruken av teknologi ville være et viktig virkemiddel når det gjaldt vår tilnærming til denne virkeligheten. Et underliggende ønske var å arbeide i tett samspill med teknologien på en slik måte at denne ble gitt en vital plassering både mht. estetikk og struktur. En blanding som tillater musikk og video å opptre i et lekent samspill overfor forestillingen som helhet. Forestillingen ville ikke ha vert mulig å realisere uten dette.

Tigergarden was premiered at Black Box september 2000.


Medvirkende: Konsept, regi og scenografi: Zoe Christiansen. Musikk: Erik Balke og Sven Erga. Max/Msp-programmering og lyddesign: Sven Erga. Computerprogrammering og videodesign: HC Gilje. Kostymer: Signe Vashuss. Phote: Stein Jarle Nielsen. Spillerer: Hanne Dieserud, Fredrik Hannestad, Saila Hyttinen. Angels: Jakob Andersen, Kirsti Ladegård, Stuart Lynch. Hostess: Kate Pendry.


Tigergarden was prodused with wih the support of The Cultural department of Norway.


arrow