Persona

IN MEMORIAM TO IDENTITY - en forestillingstrilogi basert på tekster av Kathy Acker.


Persona, Store forventninger og Tigerhagen utgjør triologien "In Memoriam To Identity".
Alle forestillinger er skapt i dialog med tekstene til den kontroversielle amerikanske forfatteren Kathy Acker.

Alle tre forestillingene utforsker temaet identitet i forhold til kropp og hukommelse,
den fysiske erfaring av jeg´et gjennem sexualiteten og i møtet med den andre.

Vi har valgt å skape nye forestillingstekster på basis av Kathy Ackers arbeide,
ganske generelt fordi hennes tekster problematiserer mennesket i en grensetilstand; mellom kultur og natur.

Persona:
Om drømmens nødvendighet, det eneste stedet hvor autensiteten finnes, nemlig fetisjen.

Store forventninger:
Om drømmens manøvrerende vilje og drømmen som korrektur til våken tilstand.

Tigerhagen:
Om drømmens umulighet, dens karakter av feighet. Om uoverensstemmelsen mellom kartet og landskapet.

hollowcreature.com

Persona was premiered at Black Box teater 1996

Credits:


Persona was prodused with the support of The Cultural department of Norway.