Strategies of Survival

Performance.

Strategies of Survival var en oppfølger til "Backstage" og hadde som mål å avprøve Jamsessions med forskjellige media i en live-situasjon. Hovedsakelig dreide dette seg om sammenstilling av lyd og video i relasjon til et nyskrevet tekstmateriale fremført av en mannlig og en kvinnelig skuespiller. Gjennom iscenesettelse og remix av nytt og gammelt filmmateriale, sanntids tekstprosessering, konskruksjon av en miniatyrskog og andre scenografiske experimenter, var ønsket å lage en felles multimediaopplevelse hvor publikum hadde mulighet for å bevæge seg fritt omkring under forløpet. I tillegg til underholningen ble det servert eksotisk thaisuppe fra kjøkkenet og baren serverte iskald vodka og øl.

Strategies of Survival was premiered at Black Box januar 2003.

Medvirkende: Ide og installasjon: Zoe Christiansen, Live text fremføring: Gritt Uldall Jessen,: Musikk, programmering og audio jamming: Per Platou, Ulf Knudsen og Sven Erga, Film: Thorkil Evan Nielsen, Videoredigering og lys: Boya Bøckman, Live video fremføring: Amanda Steggell, Scenografi: Dordi Strøm , Utøvere: Saila Hyttinen, Anders Mosling,Stuart Lynch, Bartender: Simon Malkenes, Produksjonsleder og kokk: Thomas Storm

Strategies of Survival was prodused with wih the support of The Cultural department of Norway.arrow