MOBILE HOMES ART PRODUCTIONS

Mobile Homes was established in 2002 by stagedirector and scenographer Zoe Christiansen and composer and sounddesigner Sven Erga. Mobile Homes is an artistic collaboration, comprising of performers from diverse art forms. The group works with performance, installations, staged concerts and site specific projects.

 

 

 

 

 

news

 

 

 

 

 


 

 

Mobile Homes works in a multi-media landscape (image/text/presence). The work reflects an ongoing process of research and development. The over all expression is a combination of atmospheres, colours and sounds, where the viewer maps out their own movements within the work.

As a consequense of the impact of public media the company is conserned about exploring personal ways to use multimedia and hightecknology in their performance work. Focusing on issues conserning time and communication. Slowing things down. Caring about details. Mixing old fashion forms with a modern expressions to obtain new ways of storytelling. On that base Mobile Homes, have prodused several bigscale performances involving live mucicians and electro high-tec soundprocessing in combination with video and installation work.

 

 


Mobile Homes er et performance-kompani som arbeider grenselandet mellom teater og billedkunst. Prosjektet ble etablert i 2001 av regissør og scenograf Zoe Christiansen og komponist og lyddesigner Sven Erga.

Idag samarbeider Mobile Homes med en rekke etablerte kunstnere som hver på sitt felt bidrar i skapelsen  av kompaniets forestillinger. Mobile Homes arbeider i et multimedialt  landskap (bilde-lyd-ord-tilstedeværelse), hvor informasjoner blir satt opp i et dramaturgisk spenningsfelt med referanser til både scene- og utstillingsrommet. Mobile Homes er opptatt av hvordan de nye medier invirker på livene våre. Som en konsekvens av dette tilstreber vi å utvikle personlige uttrykk og nye innfallsvinkler i vår anvendelse av ny teknologi.

Arbeidet speiler en stadig fremadskridende og undersøkende prosess, hvor bevegelsen mellom de ulike lag generere stadig nye utsagn og avlesninger; Uttrykket blir et sanselig nettverk av stemninger, farger og lyd hvor betrakteren selv kartlegger sin bevegelse innover i verket. Ved å ta ned tempo og dvele ved enkelte utsagn og ved å sette samtidige uttrykk opp mot klassiske og tidløse tematikker har kompaniet skapt sin egen og svært personlige form for historiefortelling.

Med utgangspunkt i disse tanker har Mobile Homes siden starten produsert en rekke storformat forestillinger
som har involvert musikere og high-tec lydprocessering i kombinasjon med video, installasjon og tekst.
Parrallelt med de store produksjoner har kompaniet også utviklet et mer lavmælt arbeide med utgangspunkt i stedsspesifikke events og i problematikker tilknyttet identitet, tilhørighet og den stadig ekspanderende globaliserin.